Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:577 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Kva vil statsråden gjere for at Firda fysikalsk- medisinske senter på Sandane skal få framtidsretta rammevilkår?

Begrunnelse

Tilbodet om behandling for pasientar med nakkeslengskader er mangelfullt. Firda fysikalsk- medisinske senter på Sandane driv diagnostisering og rehabilitering for akutte traumer mot nakke/hovud og for tidlegare skadar.
Senteret behandlar pasientar frå heile landet, men dei økonomiske rammevilkåra er krevjande, og pasientane må ofte betale alle kostnadane ved behandlinga sjølve. FFMS utgjer eit svært avgjerande tilbod til ei pasientgruppe som elles ikkje ville fått ei tilfredsstillande behandling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Slik jeg forstår det er Firda Fysikalsk-medisinske senter på Sandane organisert som kommunehelsetjeneste. Fysioterapi er hjemlet i kommunehelsetjenestelovens § 1-3. Kommunene kan løse sitt sørge-for-ansvar for denne tjenesten til befolkningen ved å ansette fysioterapeuter på fast lønn eller ved å inngå avtale med private utøvere. Tilbudet kan også gis som spesialisthelsetjeneste. Regionale helseforetak har bred erfaring med kjøp av behandlings- og rehabiliteringstjenester fra private. I mange kommuner vil også privatpraktiserende være en viktig del av det samlede tilbudet.
Regionale helseforetak må ved kjøp fra private forholde seg til regelverket for offentlig anskaffelser. Kommunene må ved kjøp fra private fysioterapeuter forholde seg til rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund og Norsk Fysioterapeutforbund. På begge områder er kravet om konkurranse og likebehandling grunnleggende.
Nakkeskader har fått økende oppmerksomhet de senere år, jf også Stortingets vedtak nr 484 av 16. juni 2009 om WHOs retningslinjer for diagnostisering og behandling av nakkeskader. Det er viktig å kunne tilby behandling og rehabilitering av nakkeskader med en kvalitet på høyde med det beste som finnes. Sammen med Helsedirektoratet vil Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om det bør etableres egne faglige retningslinjer for dette området.