Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:578 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Opplysninger fremkommet i norsk presse de siste dagene beskriver en opptreden fra norske embetsfolk i flere departementer som er klart i strid med god embetsskikk.
Medfører disse opplysningene riktighet, og hva vil statsministeren i så fall foreta seg som en passende reaksjon og oppfølging av disse forhold?

Begrunnelse

Ifølge lekkasjer gjengitt i Aftenposten de siste dagene skal flere norske embetsmenn ha bedt om hjelp fra amerikanerne til å få Stoltenberg-regjeringen til å endre politikk. Det kommer frem i dokumenter fra den amerikanske ambassaden, lekket til lekkasjeorganet Wikileaks. Embetsmenn fra Forsvarsdepartementet skal, ifølge amerikanerne, blant annet ha fortalt at statssekretær Espen Barth Eide ikke er til å stole på med hensyn til å fremme amerikanske prioriteringer i Regjeringen.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Innledningsvis finner jeg grunn til å understreke at det er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende regjeringsapparat at det eksisterer et gjensidig tillits-og lojalitetsforhold mellom embetsverket og den til enhver tid sittende politisk ledelse, herunder at embetsverket utviser god rolleforståelse.

Jeg ser fra pressen at det er påstått at embetsmenn i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet har gått utenfor de profesjonelle arbeidsnormene med hensyn til ansattes kontakt med representanter fra andre land. Både forsvarsministeren og utenriksministeren har forsikret meg om at de fremsatte påstandene er tatt på alvor og tatt opp internt i departementene.