Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:583 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge en artikkel i Vårt Land 17.12 bestemte rektor ved Krokstad skole å avlyse skolens julegudstjeneste. Avgjørelsen ble ikke drøftet med foreldrene, og var blant annet begrunnet med at arrangementet er i strid med opplæringsloven. Opplæringsloven sier at det skal være samarbeid mellom hjem og skole.
Mener statsråden at opplæringsloven er til hinder for skolenes julegudstjeneste og at dette er et godt eksempel på hjem/skole samarbeid?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skolene er ikke pålagt å arrangere eller delta i gudstjenester. Opplæringsloven er likevel ikke til hinder for at skolene kan velge å gjennomføre en julegudstjeneste som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.

Jeg vil understreke at avslutningsarrangementer skal være samlende for alle elever på skolen. En julegudstjeneste skal derfor ikke være en obligatorisk semesteravslutning. Det må være mulig å be seg fritatt fra gudstjenesten, og det må etableres likeverdige alternative tilbud for dem som ber om fritak. I brev av 09.11.2009 til alle landets kommuner og fylkeskommuner har Utdanningsdirektoratet redegjort for viktige forutsetninger for gjennomføring av julegudstjenester.

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og for å skape gode læringsresultater. Samarbeid mellom hjem og skole er et sentralt prinsipp i grunnopplæringen som er lovfestet i opplæringslovens formålsparagraf. Gjennomføringen av en julegudstjeneste må i tråd med dette skje i samarbeid og forståelse med hjemmene. Hvis det er lang tradisjon for gjennomføring av julegudstjenester kan det være naturlig at en eventuell avvikling av tradisjonen er gjenstand for dialog med hjemmene, selv om det ikke er et krav om dette. Det er skoleeier som tar den endelige avgjørelsen i slike spørsmål.