Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:588 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter (OSU) tilbyr i dag tilpasset helsefagarbeiderutdanning for voksne. Samhandlingsreformen og flere eldre vil øke behovet for slik arbeidskraft. OSU har med bakgrunn i dette utviklet en ny alternativ 2-årig utdanningsmodell som de har søkt Utdanningsdirektoratet om å få prøve ut. Søknaden ble sendt 4. juni 2010 og OSU er avhengig av et snarlig positivt svar for å kunne redde skolen fra nedlegging.
Når kan OSU forvente svar på sin søknad, og vil statsråden bidra til et positivt svar?

Begrunnelse

Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter ble i 1963 landets første hjelpepleierskole som utdannet voksne i korte tilpassede løp. Da utdanningen ble 3-årig ved innføringen av Reform 94, ble det samtidig opprettet et komprimert løp for voksne på to år. Søkningen fra voksne gikk noe ned den første tiden, men har senere tatt seg opp etter en tid, og ble en god løsning for voksne som ønsket en ny karriere etter å ha blitt arbeidsledig, omstilling, overtallighet osv.
Utdanningstilbudet på videregående skoles nivå er vanskelig tilgjengelig for voksne som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider fordi unge dessuten har fortrinnsrett til utdanningen. Det er også en realitet at helsefagarbeiderutdanningen i videregående opplæring ikke tiltrekker seg nok søkere til å dekke et økende behov for helsefagarbeidere med flere eldre og syke.
For å bidra til å rekruttere flere helsefagarbeidere ønsker Oslo Sanitetsforenings utdanningssenter fortsatt å kunne tilby en alternativ utdanning for voksne som ønsket å ta slik utdanning.
Utdanningssenteret har derfor utviklet en ny alternativ 2-årig utdanningsmodell som de har søkt Utdanningsdirektoratet om å få prøve ut. Søknaden ble sendt 4.juni 2010 og Utdanningssenteret trenger et snarlig positivt svar for å kunne redde skolen fra nedlegging.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet mottok 4. juni 2010 søknad fra Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter AS om å få gjennomføre et pilotprosjekt for å utdanne voksne helsefagarbeidere på to år.

Utdanningsdirektoratet sendte forvaltningsmelding til skolen datert 11.september 2010 hvor det ble opplyst om at søknadsfristen for denne type endringer av privatskoledriften fra og med skoleåret 2011/2012 var 1. april 2010. Skolen ble i samme brev informert om at Utdanningsdirektoratet likevel ville prøve å fatte et vedtak i saken før oppstart skoleåret 2011/2012. Utdanningsdirektoratet har opplyst at de tar sikte på å fatte vedtak i saken før 1. april 2011.

Kunnskapsdepartementet er klageinstans i slike saker og jeg kan derfor ikke gå inn å påvirke behandlingen av denne saken i Utdanningsdirektoratet.