Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:612 (2010-2011)
Innlevert: 03.01.2011
Sendt: 03.01.2011
Besvart: 07.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I dagsavisa Fremover 29.12.10. kan vi lese at hovedtillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik påpeker at godt kvalifiserte søkere til stillingene som gynekologer ikke engang får svar på sine søknader fra klinikkledelsen i Tromsø. Dette skjer samtidig som et tilsyn ved fødeavdelingen i Narvik, der det fremkommer opplysninger om at det ikke har vært søkere til stillinger i Narvik.
Vil statsråden gripe inn mot ledelsen i UNN slik at stillingene ved fødeavdelingen kan tilsettes?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten vel er kjent med, er både de regionale helseforetakene og helseforetakene egne rettsubjekter med arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Dette innebærer at ansettelser og ansettelsesvilkår besluttes i det enkelte foretak.

Helse Nord RHF har orientert meg om at Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN)har utlyst ledige stillinger for gynekologer med tjenestested i Narvik. UNN har opplyst at det er søkere til stillingene, og at det pågår en prosess for å få ansatt gynekologer i stillingene.

En ansettelse betinger at søkeren er kvalifisert for stillingen(kompetanse, erfaring, egnethet) - og at det innenfor gjeldende avtale- og lovverk oppnås enighet mellom søkeren og UNN om ansettelsesvilkår.