Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:613 (2010-2011)
Innlevert: 03.01.2011
Sendt: 03.01.2011
Besvart: 07.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden har som strakstiltak for reindriften innført tollfri import av fôr.
Hvor mye koster dette og hvordan finansierer statsråden dette?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Den vanskelige markeds- og slakterisituasjonen i reindriftsnæringen, kombinert med dårlige høstbeiter, har medført behov for tilførsel av fôr til næringen. Som følge av avlingssvikt i deler av Nord-Norge har det vært begrensede muligheter til å skaffe fôr fra andre deler av landsdelen.

For å dekke det umiddelbare fôrbehovet i reindriftsnæringen er det således behov for å importere fôr. Norge har i dag en tollfri importkvote for høy fra EU på 35.000 tonn. Ved avlingssvikt eller svikt i leveranser av høy fra norske produsenter, kan det søkes om andel av denne importkvoten. Importen av fôr til Finnmark vil skje innenfor denne kvoten. Utnyttelsesgraden av kvoten har de siste årene vært begrenset slik at det er rikelig rom for importen til Finnmark.

Importen innenfor kvoten på 35.000 tonn er som nevnt tollfri i henhold til EU-avtalen. Dette innebærer at det ikke er noe provenytap for staten ved den aktuelle importen av fôr til reindriftsnæringen i Finnmark.