Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:629 (2010-2011)
Innlevert: 06.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan samferdselsministeren gi en tydelig oversikt over trafikkulykkene med alvorlig- og dødelig utgang fra år 2000-2010, fordelt på strekninger og år?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vedlagte oversikt viser alle drepte og hardt skadde på riksvegnettet i perioden

2000-2010 fordelt på riksvegruter og år. De endelige ulykkestallene for 2010 vil ikke foreligge før i mars/april 2011. Ulykkestallene for siste år kan derfor fortsatt endre seg noe.

Vedlegg til svar:

Oversikt viser alle drepte og hardt skadde på riksvegnettet i perioden

2000-2010Ulykker på riksvegnettet i perioden 2000 - 2010 D=Drept HS=Hardt skadd

Korridor / rute "Lengde (km)" Totalt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)

D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS D HS1. Oslo - Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger 341,4 57 208 6 32 11 20 6 19 9 28 2 16 3 28 4 15 4 16 5 11 3 16 4 72. Oslo - Ørje/Magnor

E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo 102,1 18 48 0 9 2 6 5 3 2 3 1 11 0 1 0 3 2 4 3 6 1 2 2 0

Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta og rv 35 Jessheim - Hokksund med tilknytninger 462,5 71 204 4 26 5 17 11 19 4 22 3 18 7 9 7 19 8 21 10 18 5 21 7 143. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger

E18 Oslo - Kristiansand og E39 Kristiansand - Stavanger med tilknytninger 880,1 189 533 22 58 23 57 15 59 22 58 13 54 15 43 14 37 18 32 15 55 18 47 14 334. Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim

E39 Stavanger - Bergen - Ålesund med tilknytninger 614,9 61 219 9 22 4 26 3 16 3 15 6 28 5 21 6 19 7 13 5 18 5 28 8 13

E39 Ålesund - Trondheim 269,6 29 77 4 7 2 11 4 8 4 5 0 4 1 9 6 7 3 6 1 15 1 2 3 3

"Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal - Voss - Hella - Sogndal" 447,1 25 85 2 5 1 8 5 5 5 14 3 8 1 7 1 7 1 11 1 6 3 6 2 85. Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E134 Drammen - Haugesund med tilknytninger 943,5 86 269 7 26 10 18 8 31 5 22 11 35 8 31 6 28 7 15 14 25 4 20 6 18

Rv 7 Hønefoss - Brimnes og rv 52 Gol - Borlaug 362,5 51 115 5 13 5 9 7 19 8 7 3 14 4 10 5 15 4 5 3 5 3 6 4 12

E16 Sandvika - Bergen med tilknytninger 668,2 65 217 8 33 3 19 3 13 3 16 7 26 8 23 3 24 8 18 12 17 5 15 5 136. Oslo - Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger 900,5 198 555 20 61 13 51 21 68 34 56 14 53 23 51 15 50 26 53 10 36 12 38 10 38

Rv 3 Kolomoen - Ulsberg med tilknytninger 314,4 47 108 2 4 2 10 3 11 2 10 8 7 3 9 9 15 3 8 5 13 7 16 3 5

Rv 15 Otta - Måløy 280,6 23 69 1 2 0 4 1 8 2 10 3 4 0 4 4 4 3 9 3 6 2 8 4 10

E136 Dombås - Ålesund med tilknytninger 197,2 19 50 0 6 3 4 0 5 0 5 1 8 2 3 7 3 1 6 2 2 1 4 2 4

Rv 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger 164,0 14 56 2 11 2 9 0 4 0 5 1 9 1 2 3 3 0 4 4 6 1 3 0 07. Trondheim - Bodø med armer mot Sverige

E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger 936,8 88 238 12 26 3 22 9 25 3 22 9 23 7 19 13 19 5 22 10 25 7 16 10 198. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland

E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger 985,2 91 202 5 28 10 27 12 17 7 19 17 22 9 22 6 16 6 15 5 16 7 7 7 13

E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger 1 571,2 47 138 4 8 7 18 4 7 5 9 6 13 3 11 5 16 1 17 8 17 2 11 2 11Totalt 10 441,8 1 179 3 391 113 377 106 336 117 337 118 326 108 353 100 303 114 300 107 275 116 297 87 266 93 221

*) Ikke alle ulykkene i perioden oktober - desember 2010 er lagt inn per januar 2011. Ulykkestallene for 2010 må derfor forventes å øke noe når de endelige tallene foreligger i mars/april 2011.

Vegdirektoratet, 13. januar 2011

113 377 106 336 41 295 117 337 118 326 108 353 100 303 114 300 107 275 116 297 87 266