Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:640 (2010-2011)
Innlevert: 10.01.2011
Sendt: 11.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø er en av de mest ulykkesbelastede veistrekninger i landet med over 20 drepte siden år 2000. Bare i Lavangsdalen isolert sett er det 11 som har omkommet de siste 7 årene. Svært mange av disse alvorlige ulykkene er møteulykker, bl.a. fredag 7. januar i år da 5 mennesker omkom. Et svært godt virkemiddel for å hindre møteulykker er midtskille eller veideler.
Hva vil statsråden konkret gjøre for raskt forbedre trafikksikkerheten på denne veistrekningen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at E8 mellom Tromsø og Nordkjosbotn er ulykkesbelastet. Siden høsten 2001, da parsellen mellom Nordkjosbotn og Laksvatnbukt stod ferdig, har hele 19 mennesker mistet livet på denne vegen. I tillegg har mer enn 200 personer blitt skadet i de ca 130 ulykkene politiet har registrert i løpet av disse 10 årene. Særlig er det møte- og utforkjøringsulykker som preger ulykkesbildet.

Etter en dødsulykke i oktober 2010 ble det satt ned en arbeidsgruppe i Statens vegvesen for å se spesielt på de mange ulykkene på E8, og foreslå tiltak på kort og lang sikt. Dette arbeidet er intensivert etter den tragiske ulykken i Lavangsdalen 7. januar, og Statens vegvesen vil avgi rapport i løpet av februar. Det er for tidlig å konkludere hvilke tiltak som vil bli iverksatt, men midtrekkverk vil bli vurdert. Økt kontroll- aktivitet, særlig rettet mot fart og bilbeltebruk, vil også være aktuelt.

Jeg kan opplyse at jeg vil gjøre hva jeg kan for å få iverksatt tiltak, på kort og lang sikt, som kan medvirke til å få ned ulykkestallene også på denne ulykkesstrekningen.