Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:641 (2010-2011)
Innlevert: 10.01.2011
Sendt: 11.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Vil samferdselsministeren sørge for å skifte ut den gamle, midlertidige gangbroen over riksvei 190 mellom Teisen og Ulven med en ny, permanent bro?

Begrunnelse

Rv 190 er en del av hovedveinettet i Oslo. På 1980-tallet ble veien utvidet til firefelts vei med midtdeler. Da ble det også bygget en gangbro for å gjøre det mulig for fotgjengere og syklister å krysse rv 190 mellom Teisenveien og Ulvenveien. Gangbroen som ble satt opp var av midlertidig karakter, men har nå stått der i ca 25 år. Den er ikke akkurat noen pryd for øyet, for å si det mildt. Dessuten er deler av gangbroen nå stengt på grunn av at deler av brodekket er blitt ødelagt. Dermed er det ikke lenger mulig for f. eks. rullestolbrukere å bruke broen. Broen er svært mye brukt, og er eneste brukbare adkomst for barn fra Ulven som skal til og fra Bryn skole.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at det ikke foreligger planer om utskifting av gangbrua over arm av E6 (tidligere rv 190) ved Teisen. Brua var opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon, men vurderes fortsatt som teknisk forsvarlig. Deler til reparasjon av brudekket er bestilt. Forutsatt levering av delene som avtalt, er det ventet at hele brua skal kunne åpnes for trafikk i løpet av februar 2011.

Oppgradering av brua, evt. ny gangbru, må vurderes på linje med andre aktuelle prosjekter i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram. Prosjekter og tiltak i Oslo inngår i Oslopakke 3, der prioriteringene forutsettes løpende vurdert (porteføljestyring). Jeg forutsetter derfor at styringsgruppen for Oslopakke 3 vurderer evt. prioritering av ny gangbru ved Teisen i sitt videre arbeid med forslag til prioriteringer innenfor pakken, som grunnlag for vedtak i bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og Stortinget.