Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:645 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva skjer med Høvik jernbanestasjon?

Begrunnelse

Det er et tverrpolitisk ønske om å begrense bilbruken i og inn mot de store byene våre. De siste vintrene med lokal luftforurensing i byområder stiller oss overfor store utfordringer som kun kan løses ved at flere reiser kollektivt. For å få til dette må forholdene legges bedre tilrette ved hyppigere avganger, et gunstig prisnivå og at folk finner det attraktivt å reise kollektivt. Dette dreier seg også om hvordan jernbanestasjonene våre oppgraderes og vedlikeholdes. Jeg har tatt opp dette med Samferdselsministeren før og nevnte da Høvik stasjon som et grelt eksempel på forfall ved at det ikke fantes dører, at rampen for barnevogner og for funksjonshemmede var gått i stykker og at det var skittent og nedtagget. Lystavlen som viser evnet forsinkelser var tatt ned og det stod en ubrukelig billettregistreringsmaskin. Etter oppslag i lokale medier ble det satt inn nye dører, og det er bra og selvsagt nødvendig, men fortsatt er forholdene ved denne stasjonen under enhver kritikk og lite trivelig for de reisende. Mange reisende lurer nå på hva som skjer med denne stasjonen. Det er heller ikke lagt tilrette for pendlerparkering, noe som kunne avhjelpe trengselen på E18.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Stasjonsbygget på Høvik stasjon ble malt innvendig (tak og vegger) for ca. 1 år siden. I den forbindelse skiftet man også ut alle inngangsdører med automatiske skyvedører.

Dagens anvisere er tatt ned p.g.a. hærverk og vil innen midten av februar bli erstattet av en monitor av samme type som står på Oslo S.

Jernbaneverket har rutiner for kontinuerlig å fjerne tagging og reparere skader på rampene når dette blir oppdaget. Innvendig blir stasjonen på Høvik stasjon vasket 3 ganger i uken.

Som kjent vil innføring av ny grunnrute, slik denne så langt er planlagt, medføre behov for å etablere vende- og hensettingsanlegg på Høvik. For å få dette til vil eksisterende stasjonsbygning rives og det vil bli etablert en ny stasjon på samme sted, med nye atkomster, nye plattformer og en innfartsparkering tett opptil på ca. 80 parkerings- plasser. I tillegg planlegges det 125 sykkelparkeringsplasser. Stasjonen blir universelt utformet.