Skriftlig spørsmål fra Thomas Breen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:646 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Thomas Breen (A)

Spørsmål

Thomas Breen (A): Hva er provenytapet for staten og besparelsen for en familie per år ved en reduksjon i el-avgiften på 1 øre, og en reduksjon i veibruksavgiften på 1 krone/liter for bensin og diesel med utgangspunkt i Norges mest solgte bil i 2010 og gjennomsnittlig kjørelengde for 2010?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dagens generelle avgiftssats på elektrisk kraft er på 11,21 øre per kWh. En reduksjon i avgiften på 1 øre per kWh er anslått å gi et provenytap for staten på om lag 665 mill. kroner påløpt og 500 mill. kroner bokført i 2011 i forhold til gjeldende avgiftsnivå.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det omtrent 2,1 millioner husholdninger som var avgiftspliktige i 2010 (husholdninger i Finnmark og enkelte kommuner i Troms er fritatt for avgiften). Videre kan det anslås at om lag 55 prosent av el-avgiften betales av husholdninger. Den påløpte provenyvirkningen av husholdningenes forbruk er dermed på rundt 365 mill. kroner. Hvis redusert mva-belastning gir tilsvarende lavere pris, innebærer forslaget en lettelse på omtrent 215 kroner årlig for en gjennomsnittlig husholdning. Anslagene er usikre, men kan antas å være maksimalt mulige lettelse, siden gevinsten av avgiftsreduksjoner normalt fordeles på forbruker og produsent.

Merk at beregningen bygger på en forutsetning om at avgiftslettelsen overveltes fullt ut i pris til forbruker. En avgiftsreduksjon vil imidlertid kunne presse de underliggende markedsprisene opp, slik at også produsentene tjener på avgiftsreduksjonen. Dette innebærer at utgiftsreduksjonen for husholdningene blir lavere enn regnestykket ovenfor tilsier.

En reduksjon i veibruksavgiften på drivstoff med 1 krone per liter bensin og diesel er anslått å gi et provenytap på om lag 3,8 mrd. kroner påløpt og 3,5 mrd. kroner bokført i 2011 i forhold til gjeldende satser. I denne beregningen er det lagt til grunn at satsen for biodiesel reduseres slik at den fremdeles utgjør halv avgift sett i forhold til fossil diesel.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) er den mest solgte bilvarianten i 2010 Volkswagen Golf 1,6 105 D. Bilen har et slagvolum på 1,6 liter, 105 hk og dieselmotor. Ifølge OFV utgjør drivstofforbruket for denne bilen om lag 0,41 liter per mil. Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler kan antas å utgjøre 13 500 km årlig. Den årlige besparelsen for en eier av denne biltypen med en årlig kjørelengde på 13 500 km vil dermed beløpe seg til om lag 550 kroner.

Merk at også denne beregningen bygger på en forutsetning om at avgiftslettelsen overveltes fullt ut i prisene på drivstoff.