Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:650 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt tidligere spørsmål om Sølvskottberget. Institusjonen har nå fått endelig avslag på sin anke fra Helse Sør-Øst og må gå til avvikling. Et unikt tilbud forsvinner. Her har pasienter hatt tilpasset opphold på inntil 6 uker. Det finnes ingen tilsvarende tiltak. Senest i går fikk Sølvskottberget inn søknader om behandling av ME-pasienter, innvilget av Helse Sør-Øst. Disse pasientene vil nå få melding om at de likevel ikke kan få opphold.
Hvilke behandlingstilbud skal erstatte Sølvskottberget?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til tidligere svar på spørsmål til skriftlig besvarelse til Stortingets president vedrørende tilbudet til ME-pasienter ved Sølvskottberget datert 23.11, 24.11, 29.11, 30.11 og 23.12.2010.

Helse Sør-Øst RHF avsluttet før jul anbudsrunden innenfor rehabiliteringsområdet.

I den forbindelse ble det inngått avtale med flere institusjoner om levering av tjenester innen området kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander, herunder ME. De inngåtte avtalene skal i perioden 2011-2014 dekke behovet for rehabiliteringsplasser for denne gruppen. Tilbudet til pasienter med CFS/ME skal i denne perioden blant annet gis ved Vikersund kurbad, Sørlandets rehabiliteringssenter og CatoSenteret.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de har vært i dialog med Sølvskottberget vedrørende tilbud til pasienter som er henvist i den tidligere avtaleperioden, men som ikke har fått gjennomført sin behandling. Når det gjelder pasienter som er henvist og har ventet på opphold ved Sølvskottberget, vil Helse Sør-Øst RHF i en overgangsperiode dekke utgiftene slik at disse kan få gjennomført sin behandling ved institusjonen.