Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:654 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har fått avslag på både søknaden om økonomisk støtte for å gjennomføre Schizofrenidagene 2011 og for å gjennomføre Pårørendeseminaret (Solaseminaret).
Kan statsråden bidra til at disse to viktige arrangementene også får støtte i 2011?

Begrunnelse

Schizofrenidagene har vært arrangert hvert år siden 1989. I 2010 var det ca. 1100 deltakere på årets fagseminar og nærmere 5000 besøkende i løpet av Schizofreniuken. Seminaret er etablert som den viktigste faglige konferansen som institusjoner, sykehus og fagmiljøene sender sine ansatte til. Samtidig har dagene bidratt til åpenhet og samfunnsengasjement rundt psykiatrisk sykdom. Statens sitt bidrag har ikke vært mer en kr. 300 000,-, Men dette bidraget er viktig som økonomisk fundament for seminaret.
Solaseminaret har siden 1995 vært tilrettelagt for pårørende innen psykiatri og fagfolk innen psykisk helsevern. Konferansen arrangeres annet hvert år, med ulike tema. Frem til nå har Direktoratet støtte konferansen som er svært viktig som møteplass mellom pårørende og fagfolk.
Staten får svært mye igjen på klart definerte politiske målområder innenfor psykiatri ved å støtte disse to seminarene. Jeg håper Statsråden kan bidra til at disse to viktige arrangementene får støtte på samme nivå videre.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har etter utløpet av Opptrappingsplanen for psykisk helse prioritert arbeidet med kompetanse- og kunnskapsutvikling i tjenestene til mennesker med psykiske problemer og lidelser. Vi har i tillegg lagt stor vekt på å styrke og ivareta brukere og pårørende, samt bidra til åpenhet og kunnskap om psykiske problemer i befolkningen.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en av mange aktører som bidrar til kompetansespredning, kunnskapsutvikling og gir tilbud til pårørende innenfor dette feltet.

Jeg har på bakgrunn av representanten Høies spørsmål undersøkt saken med Helsedirektoratet. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning mottok i 2010 til sammen 2,35 mill. kroner i tilskudd knyttet til spesifikke tiltak. Helsedirektoratet vurderer at både Schizofrenidagene og Pårørendeseminaret (Solaseminaret) tidligere år har vært gode tiltak. Helsedirektoratet opplyser at de nå vil vurdere søknadene på ny i forhold til tilskudd i 2011 og forsøke å finne en god løsning.