Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:667 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Flere røster i debatten rundt datalagringsdirektivet mener, på feilaktig grunnlag etter mitt syn, at Forsvarsdepartementets høringsuttalelse fra 14.04.2010 om datalagringsdirektivet heller mot et nei-standpunkt. Det er uheldig at det er skapt et inntrykk av at departementet advarer mot direktivet dersom dette ikke er tilfelle.
Ettersom saken nå ligger til behandling i Stortinget synes jeg det er på sin plass å få vite hva Forsvarsdepartementet mener om forslaget og om det kan ytterligere forbedres?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. januar i år med spørsmål fra stortingsrepresentant Arve Kambe om ovennevnte.

Jeg ønsker å være tydelig på at Forsvarsdepartementet støtter implementering av datalagringsdirektivet i norsk rett i samsvar med forslaget i Prop. 49 L (2010-2011). Dette ble også klart presisert i desember i fjor i en egen nettsak.

Forsvarsdepartementet er opptatt av at sensitiv informasjon skjermes på en god måte ved lagring av data, og ga innspill til dette i høringsuttalelsen. Departementet er trygg på at de utfordringene som ble tatt opp i høringsuttalelsen vil bli ivaretatt gjennom den foreslåtte implementeringen av direktivet.