Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:675 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Rusakutten i Bergen har hatt 183 pasienter innlagt til nå. Av disse er 155 utskrevet til hjemmet, uten rehabiliteringsopplegg. Hensikten med rusakutten har hele tiden vært et dette skulle være første steg på veien og at de som hadde behov for det, skulle få videre oppfølging. Det er flott at rusakutten til nå ikke har avvist noen, men desto verre at så få får hjelp utover de to døgnene de kan være der.
Når kan vi forvente at alle pasienter som trenger mer enn avrusing får et tilbud videre?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Dåvøy er også jeg svært tilfreds med at rusakutten ved Bergen Legevakt ble etablert så raskt. Jeg var selv sammen med statsministeren sist høst og åpnet rusakutten. I den forbindelse fikk jeg også anledning til å se nærmere på de fine lokalene og på hvilket godt tilbud rusakutten innebærer for rusmiddelavhengige i Bergensområdet.

På grunnlag av representanten Dåvøy sitt spørsmål, har jeg fått en orientering av Helse Vest. Av denne fremgår at alle som blir lagt inn ved rusakutten ved Bergen Legevakt, blir vurdert i forhold til behovet for videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller i kommunale tiltak. Av de 183 pasientene som ble innlagt var det 28 som etter oppholdet ved legevaktens rusmottak ble vurdert å ha behov for videre oppfølgning umiddelbart.

Av de 155 pasientene som er nevnt i spørsmålet og som ble utskrevet til hjemmet, har mange pasienter allerede tiltak etablert for sin rusmiddelavhengighet. Noen av pasientene har også i etterkant fått tilbud om nye tiltak. Avdeling for rusmedisin ved Helse Bergen HF har for samtlige av disse pasientene enten hatt direkte kontakt eller drøftet saken med personalet ved Akuttposten ved Bergen legevakt. I hvert tilfelle er det gjort en vurdering av behovet for tiltak.

Videre fremgår det av orienteringen fra Helse Vest at noen få pasienter som blir lagt inn ved Akuttposten ved Bergen legevakt får direkte tilbud om nye tiltak, også om døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Både i Helse Bergen og ved Stiftelsen Bergens-klinikkene økes kapasiteten og tilpasses behandlingstilbudet for at man på en enkel måte og ved behov kan henvise pasienter til videre rusbehandling innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB).