Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:686 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statssekretær Roger Schjerva avviste på NRK Dagsrevyen 12.01.11 at kommunene bør få hjelp til å betale høye strømregninger. Han hevdet de høye strømprisene umulig kan ha kommet som en overraskelse på kommunene. I nasjonalbudsjettet for 2011 anslår derimot regjeringen at strømprisene vil være uendret fra 2010 til 2011.
På hvilket grunnlag forventer regjeringen at kommunene har bedre analyser enn regjeringen over prisutvikling i kraftmarkedet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Kommunesektoren har ansvaret for viktige velferdstjenester. En bærekraftig kommuneøkonomi er dermed en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Regjeringen har på denne bakgrunn prioritert å styrke kommuneøkonomien. Siden 2005 er kommuneøkonomien reelt styrket med i alt 42 mrd. kroner, målt i 2010-priser.

I Nasjonalbudsjettet 2011 er det lagt til grunn at elektrisitetsprisene inkludert avgifter og nettleie er om lag uendret fra 2010 til 2011 etter en økning på om lag 20 pst. fra 2009 til 2010. Anslaget var blant annet basert på prisene i terminmarkedet for elektrisk kraft på det tidspunktet tallmaterialet i Nasjonalbudsjettet 2011 ble utarbeidet. Det er stor usikkerhet knyttet til slike anslag. Vanlige sesongvariasjoner tilsier at elektrisitetsprisene er høyest om vinteren og avtar fram mot sommeren.

Kommunesektoren er rammestyrt. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Elektrisitetsprisene varierer betydelig. På samme måte som andre kunder må kommunene ta høyde for dette i sine budsjetter.