Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:700 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Vil statsråden iverksette tiltak slik at kontantfrie busser raskest mulig kan bli en realitet?

Begrunnelse

Dessverre opplever vi stadig at busser blir ranet for kontanter. Slike ran er en stor belastning både for sjåfører og passasjerer. Kontantløse busser vil styrke sikkerheten til sjåførene, og trafikkflyten blir mer effektiv. Ikke minst vil det bli enklere for folk å reise kollektiv dersom det finnes velfungerende alternativer til kontantkjøp på bussen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Fylkeskommunene er som kjent ansvarlige for den lokale kollektivtransporten. Det er således opp til fylkeskommunene å beslutte hvilke endringer i takst- og billettsystemene som evt. er nødvendige for å redusere bruken av kontanter på bussene, bl.a. ut fra forbrukerhensyn og kollektivtransportens konkurranseevne. I Oslo er for eksempel samtlige reiseprodukter (inklusive enkeltbillett) lagt ut for rabattert forhåndssalg. Kun enkeltbillett kan fortsatt kjøpes på vognene, men da til fullpris, for å redusere salget på vognene.

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med fylkeskommunene etablert en nasjonal standard for elektronisk billettering som ventes å føre til betydelig reduksjon i behovet for kontanthåndtering på bussene. Nye elektroniske billettsystemer er til nå tatt i bruk av over 300.000 kunder i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. 16 av 18 fylkeskommuner har, etter hva jeg er kjent med, påbegynt innføring, planlegging eller forberedelser til utbygging av elektronisk billettering. Samferdselsdepartementet deltar også i et arbeid sammen med bl.a. Arbeidsdepartementet om vurdering og framlegging av evt. andre tiltak for å begrense pengehåndtering på buss. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. april 2011.