Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:712 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 19.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Jeg viser til pressemelding fra Utenriksdepartementet 15. januar hvor det fremgår at Norge støtter det tunisiske folkets ønske om et demokratisk Tunisia. 17. januar lovte Catherine Ashton og Stefan Füle på vegne av EU umiddelbar støtte og assistanse til å forberede og avholde valg i Tunisia og til en langsiktig demokratiseringsprosess.
Vil norske myndigheter vurdere å tilby lignende støtte til valgprosessen, og hvordan vurderer utenriksministeren muligheten for genuint demokratiske valg i landet?

Begrunnelse

Sitat fra uttalelse fra Catherine Ashton og Stefan Füle datert 17. januar:

"We call for the formation of a new unity Government that ensures a peaceful democratic transition. To respond to the demands of the people, a truly inclusive electoral process with appropriate guarantees is essential. In a spirit of openness and dialogue, all democratic forces must now come forward to shape a new Tunisian democracy and correct the mistakes of the past. The EU stands ready to provide immediate assistance to prepare and organize the electoral process and lasting support to a genuine democratic transition. If requested, we are also prepared to deploy the necessary assistance to help the Tunisian authorities with urgent needs.
In addition, we are already working on a broader package to assist with democratic reforms and economic development as soon as the political situation stabilises."

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det har på kort tid skjedd store omveltninger i Tunisia. Den tidligere presidenten Zine El Abidine Ben Ali har forlatt landet som følge av omfattende folkelige demonstrasjoner hvor flere titalls mennesker har mistet livet.

Den nye overgangsregjeringen har lovet at det vil bli holdt valg innen kort tid. Det er fortsatt uklart hvordan den politiske situasjonen vil se ut på sikt, men jeg håper at Tunisia vil utvikle seg til et demokrati som ivaretar befolkningens politiske og sosiale rettigheter.

Norge har i dag begrensede politiske forbindelser til Tunisia. Etableringen av en norsk ambassade i 1994 hadde sammenheng med vårt engasjement i fredsprosessen i Midtøsten og PLOs tidligere tilstedeværelse i Tunis. Våre bilaterale økonomiske forbindelser med Tunisia er svakt utviklet, men et stort antall norske turister besøker landet hvert år. Beslutningen i 2006 om å flytte ambassaden i Tunis til Alger var bygd på en helhetlig vurdering av våre interesser i Nord-Afrika.

EU har høye ambisjoner for samarbeid i Middelhavsregionen og har vedtatt en omfattende handlingsplan for samarbeid med Tunisia innenfor rammen av den europeiske naboskapspolitikken.

Jeg er helt enig i at det er viktig at det internasjonale samfunn støtter Tunisias overgang til et demokrati etter omveltningene. Signaleffekten av en vellykket demokratisk prosess i Tunisia vil dessuten ha betydning for regionen for øvrig.

Fra norsk side vil vi derfor følge utviklingen i Tunisia nøye og løpende vurdere hva vi best kan bidra med. Forutsetninger for norsk støtte vil blant annet være at eventuelle tiltak er godt forankret på tunisisk side og at støtten går gjennom gode kanaler. Det vil være naturlig her å holde tett kontakt med EU og vurdere støtte til felleseuropeiske initiativ.