Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:717 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Som følge av en enorm medieoppmerksomhet, søker nå regjeringen å finne en løsning via endring av regelverket på saken rundt kvinnen fra Kaukasus-området. I India sitter fortsatt en blakk og visumløs kvinne med sine to ett år gamle barn. Barn uten norsk eller indisk pass.
Vil statsråden nå av hensyn til å ivareta barnas ytterst utsatte og vanskelige situasjon sørge for å finne en løsning, slik man nå er presset til å gjøre i saken rundt kvinnen fra Kaukasus-området, som gjør det mulig for kvinnen og barna i India å flytte til Røst?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg vil innledningsvis understreke at de to omtalte sakene i spørsmålet ikke har noen sammenheng med hverandre.

Statsråd Audun Lysbakken har mottatt flere henvendelser vedrørende den konkrete saken. Statsråden mottok blant annet en henvendelse 28. oktober 2010 fra flere stortingspolitikere fra ”Nordlandsbenken” med spørsmål om statsråden kan finne en løsning på saken slik at tvillingene i India gis en mulighet til å komme til Norge sammen med Kari Ann Volden. Statsråd Lysbakken besvarte henvendelsen ved brev av 26. november 2010.

Jeg mottok også brev fra Stortingets president 3. desember 2010 med skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om saken. Jeg besvarte spørsmålet ved brev 10. desember 2010. I svaret ble det vist til brevet til stortingspolitikerne fra

”Nordlandsbenken” i sin helhet. I svarbrevet fra statsråd Lysbakken av 26. november 2010 er det redegjort grundig for de vurderingene som er gjort når det gjelder muligheten for at Volden kan adoptere barna. Jeg kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger som endrer disse vurderingene.