Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:741 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsråden er vel kjent med at Bergen har utfordringer når det gjelder luftkvalitet på enkelte vinterdager. Mange tiltak på kort og på lang sikt må gjennomføres for å gi mindre trafikkoppsamling i Bergens sentrale deler. Gjennom media er det kjent at Byrådets 4 forslag til enkle grep for å sikre bedre trafikkflyt etter 10 ukers behandling i SVV ble avvist.
Vil statsråden forsikre seg om at dialog og samarbeid mellom SVV og Byrådet samt Hordaland Fylkeskommune forsterkes for å sikre at gode tiltak kan gjennomføres hurtig?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fått opplyst at Statens vegvesen stiller seg uforstående til at det skal være manglende dialog og samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om tiltak som kan bedre luftkvaliteten på dager med høy luftforurensning i Bergen. Etter Statens vegvesens oppfatning er samarbeidet om å finne fram til trafikk- reduserende tiltak godt.

Jeg har heller ikke mottatt kritiske merknader fra verken fylkeskommunen eller kommunen om samarbeidet i denne saken.

Jeg ser ikke behov for å gripe inn i samarbeidet mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen på det grunnlag representanten Sortevik tar opp i spørsmålet.