Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:735 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Posten Norge er gjennom lov pålagt å tilby banktjenester via postens ekspedisjonsnett. Dette henger igjen fra tidligere tider før den teknologiske utviklingen ga oss muligheten til å bruke banktjenester via internett og telefon.
Hvor mange banktransaksjoner ble utført via postens ekspedisjonsnett, og hvor mye koster disse banktjenestene Posten Norge og hva er beregnet kostnad pr. banktransaksjon?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge Postens produktregnskap var Postens omsetning fra grunnleggende banktjenester i 2009 ca. 163 mill. kr fordelt på 11,2 mill transaksjoner. Dette gir en inntekt på kr 14,51 per transaksjon i snitt. Samtidig var Postens totale kostnader fordelt til grunnleggende banktjenester 455 mill. kr, dvs. kr 40,51 per transaksjon. Med alle kostnader fordelt innebærer dette at Posten hadde et underskudd på 292 mill. kr på grunnleggende banktjenester i 2009. Underskuddet pr. transaksjon var på kr 37,18 i egendrevne postkontorer, kr 12,40 i Post i Butikk og i snitt kr 26. Tilsvarende regnskapstall for 2010 foreligger foreløpig ikke.

Samferdselsdepartementet har nettopp mottatt en rapport fra Copenhagen Economics om behovet for banktjenester i Postens ekspedisjonsnett. Når utredningen er vurdert nærmere, vil jeg komme tilbake til eventuelle forslag til endringer i Postens bankplikt.