Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:746 (2010-2011)
Innlevert: 25.01.2011
Sendt: 25.01.2011
Besvart: 31.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Fra lokalpolitikere i Trondheim er det reist spørsmål knyttet til bestemmelsen om at skoleeier bare har mulighet til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i et fag på vegne av enkeltelever og etter individuelt samtykke. Rektorer i kommunen mener det ville være mindre byråkratisk om det ble gitt adgang til omdisponering av timer også med utgangspunkt i en gruppe elever, for å kunne tilby bedre tilpasset opplæring.
Vil statsråden vurdere endring av bestemmelsen til også å omfatte grupper av elever?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det stilles spørsmål om å vurdere endring i bestemmelsen om adgang til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i fag. Det vises til et ønske om at det skal være adgang til omdisponering av timer ikke bare for enkeltelever og etter individuelt samtykke, men også med utgangspunkt i en gruppe av elever for å kunne tilby bedre tilpasset opplæring.

Det fremgår av Rundskriv Udir-08-2010 at omdisponering innenfor 25 prosentrammen skal ta utgangspunkt i den enkelte elev og bygge på individuelt samtykke, og at skoleeier ikke kan disponere timene for hele skoler eller grupper av elever. Dersom omdisponering er aktuelt for flere elever ut fra individuell vurdering og samtykke, kan disse utgjøre en gruppe som kan undervises sammen. En slik organisering må gjøres innenfor de ordinære regler om gruppeinndeling i opplæringsloven § 8-2.

Bestemmelsen innebærer en viss fleksibilitet for skoleeier – noe jeg generelt mener er viktig. Jeg jobber nå med en stortingsmelding om ungdomstrinnet hvor jeg er opptatt av å se på hva som kan gjøre ungdomstrinnet mer praktisk, relevant og motiverende. Fleksibilitet vil i den forbindelse kunne være viktig. Bestemmelsen om adgangen til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i fag, vil derfor være blant det som er relevant å se på i den forbindelse.