Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:752 (2010-2011)
Innlevert: 25.01.2011
Sendt: 26.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Norsk Cøliakiforening mottar fra tid til annen henvendelser fra medlemmer og andre personer om at de har vanskelig for å få glutenfri kost når de er innlagt på sykehus, eller de opplever at mat som skal være glutenfri likevel inneholder spor av gluten.
Hvordan sikrer helseforetakene at norske sykehus tilbyr god og trygg mat til mennesker med ulike matallergier?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved norske sykehuskjøkken tilbredes og serveres mat til syke mennesker hver eneste dag. Mange av disse har sykdommer hvor ernæring er en sentral del av behandlingen, for eksempel gjelder dette for personer med matallergi. Maten som serveres i helsetjenesten skal være trygg og bidra til god helse. Det er derfor ikke akseptabelt at pasienter med ulike matallergier får servert kost de ikke tåler.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for at helsetjenestene er forsvarlige, hvilket innebærer at tilbudet skal være utformet på en slik måte at ulike pasienters behov for nødvendig helsehjelp blir ivaretatt. Etter Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) skal de regionale helseforetakene ha et særskilt fokus på ernæringsområdet og spesielt for grupper der ernæring er viktig, som for eksempel ved allergi- og overfølsomhetssykdommer. Regionale helseforetak er pålagt å sikre at retningslinjer og krav på ernæringsområdet blir fulgt.

Jeg har bedt regionale helseforetak redegjøre for hvordan de sikrer at sykehus tilbyr god og trygg mat til mennesker med matallergier. En gjennomgang av tilbakerapporteringene viser at det er høy bevissthet om viktigheten av å sikre korrekt mat til alle pasienter som har behov for diett, herunder pasienter med ulike typer av matallergier. Mange helseforetak har egne ”diettkjøkken” for produksjon av mat, mens andre sykehuskjøkken har egne kjøkkensoner med eget utstyr for å sikre at for eksempel gluten ikke kommer over i mat beregnet for personer med cøliaki. Det opplyses om at det er strenge interne regler for produksjon av spesialmat. En kritisk faktor som trekkes fram er opplæring av de ansatte for å sikre kvalitet i alle produksjonsledd helt fram til pasienten.

For øvrig vil jeg opplyse om at de gjeldende retningslinjene for kosthold i helseinstitusjoner nå er under revidering. Helsedirektoratet opplyser at reviderte retningslinjer etter planen vil foreligge i løpet av 2011.