Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:771 (2010-2011)
Innlevert: 27.01.2011
Sendt: 28.01.2011
Besvart: 07.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): USA, EU og en rekke land og MR-organisasjoner uttrykte sterk bekymring og skuffelse overfor egyptiske myndigheters håndtering av valgene i landet i november og desember. Det ble rapportert om valgfusk, sensur og overgrep mot sivilbefolkningen og opposisjonelle. Demonstrasjoner den siste tiden slås hardt ned på av regimet.
Har Norge protestert mot valgprosessen i Egypt, og i hvilken grad mener utenriksministeren at president Mubaraks parti National Democratic Party lever opp til Sosialistinternasjonalens Etiske Charter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: La meg først understreke at jeg gjentatte ganger den siste tiden har uttrykt støtte til den egyptiske protestbevegelsens krav om demokratiske reformer. Jeg har også fordømt voldsbruken mot fredelige demonstranter. Myndighetene og ordensmakten har ansvar for å forhindre slike voldelige angrep som vi har sett de seneste dagene på både demonstranter og journalister. Vi oppfordrer sterkt de egyptiske myndigheter om nå å igangsette dialog og grunnleggende politiske reformer i landet.

Jeg kan slutte meg til beskrivelsen av parlamentsvalgene i Egypt som representanten viser til. Utenriksdepartementet har tidligere i flere sammenhenger kritisert situasjonen for menneskerettighetene i Egypt, og jeg har gitt klart uttrykk for at de pågående demonstrasjonene i landet målbærer legitime krav. Jeg har også vist til at misligheter ved gjennomføringen av parlamentsvalgene trolig er en medvirkende årsak til disse demonstrasjonene.

Vi har fulgt menneskerettighetssituasjonen i Egypt tett, og samarbeider særlig med EU om MR-spørsmål overfor Egypt. Norske representanter har tatt opp slike spørsmål med egyptiske myndigheter på jevnlig basis, også innenfor rammen av FN.

Når det gjelder spørsmålet om det egyptiske National Democratic Party (NDP) lever opp til Sosialistinternasjonalens Etiske Charter, kan jeg meddele at NDP ble ekskludert fra SI i brev fra generalsekretær Ayala av 31. januar då. Jeg vil også nevne at lederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene i brev til presidenten for Sosialistinternasjonalen George Papandreou, har bedt om at man i lys av utviklingen i Midtøsten kritisk vurderer hvorvidt medlemspartier i regionen lever opp til organisasjonens prinsipper.