Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:791 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I et intervju med avisen New York Times 27. januar 2011 uttaler den palestinske presidenten Mahmoud Abbas at han er innstilt på fred med Israel og at vold aldri vil bli brukt som virkemiddel i konflikten. I et referat fra et møte med arabiske journalister gjengitt i den palestinske, arabisktalende avisen Al-Hayat Al-Jadida 24. januar 2011 sier presidenten at han ikke utelukker krig med Israel.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp denne tilsynelatende dobbeltkommunikasjonen med palestinske myndigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: La meg først få understreke at jeg ikke har lest disse intervjuene, og dermed ikke kan vurdere i hvilken sammenheng og med hvilken oversettelse disse sitatene fremkommer.

Det jeg, i tråd med bred enighet i det internasjonale samfunn, legger til grunn for vårt engasjement for fred i Midtøsten er at Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og Israel har anerkjent hverandre som legitime partnere i fredsprosessen. Slik har det vært siden undertegningen av Oslo-avtalen. Gjennom disse årene har PA fullt ut anerkjent alle inngåtte avtaler og Israels rett til å eksistere i fred og sikkerhet med sine naboer.

I alle mine samtaler med president Abbas de siste fem og et halvt årene, har presidenten alltid utvetydig slått fast at en løsning på konflikten og opprettelsen av en palestinsk stat kun kan komme gjennom forhandlinger. Det faktum at vi, mer enn 17 år etter Oslo-avtalen, ikke har nådd det målet, har fått deler av den palestinske befolkningen til å miste troen på at okkupasjonen vil opphøre. Jeg har, i mine møter med israelske og palestinske ledere og som leder for det internasjonale giverarbeidet, advart mot konsekvensen av om denne oppfatningen biter seg fast.

Det er utvilsomt krefter på palestinsk side som ikke tror på fredsforhandlinger og en forhandlet løsning på konflikten, akkurat som det på israelsk side er krefter som motarbeider en fredsløsning og søker å gjøre okkupasjonen permanent. Disse kreftene skal vi ta på alvor. Jeg frykter at dersom ikke utviklingen på bakken - i form av stadige utvidelser av de folkerettsstridige bosettingene, fortsatte begrensninger på palestinsk økonomi og økonomisk utvikling, og den stadige ekspansjonen i Øst-Jerusalem - snus, kan vi komme til et punkt der en fredsløsning og opprettelsen av en palestinsk stat ikke lenger er mulig. Nettopp derfor er det viktigere enn noensinne at partene skaper fremgang langs forhandlingssporet og synliggjør for både det israelske og det palestinske folk at en fredsløsning og opprettelsen av en palestinsk stat er innenfor rekkevidde. Alternativet tjener verken Israels eller palestinernes interesser.