Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:796 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Den 23.11.2010 svarte statsråden på spørsmål fra undertegnede om arbeid som pågår på E 134 i Austmannali-tunnelen. I svaret fremkommer at entreprenøren avgjør hvor lenge arbeidene skal fortsette utover vinteren I følge Haugesunds Avis 29.01 så medfører stenging til at sjåfører bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene. I tillegg så var omkjøringsveien stengt sist uke.
Vil statsråden nå sørge for at transportnæringen enten får bruke tunellen på samme vilkår som Haukeliekspressen eller åpne for fri ferdsel?

Begrunnelse

Det meldes fremdeles om at veiarbeidene i Austmannali-tunnelen skaper store problem. Dette gjelder spesielt for tungtrafikken som også har eget regelverk å forholde seg til i forbindelse med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at gamlevegen nå er stengt. Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 279, foregår derfor arbeidene i all hovedsak om natten. Dette innebærer at vegen er åpen for trafikk på dagtid (kl. 07-20). Om natten er vegen stengt, men med kolonnekjøring på faste tidspunkter, nærmere bestemt kl. 21.30, 23.00-23.30, 01.10, 03.00 og 04.25. To av disse tidspunktene er tilpasset ekspressbussens rutetider, men alle kjøretøy blir tatt med. Med faste gjennomkjøringstidspunkter blir opplegget forutsigbart, og det bør derfor være mulig å tilpasse kjøringen til kjøre- og hviletids- bestemmelsene.

Som jeg ga uttrykk for i mitt svart på spørsmål nr. 279, mener jeg at Statens vegvesen har utarbeidet et forsvarlig opplegg for trafikkavvikling i anleggsperioden. Det opplegget som nå følges, er i tråd med det planlagte opplegget.