Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:814 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Advokater hevder at den offentlige salærsatsen på kr. 905 per time er for lav til at man kan leve av slike saker. Mange velger derfor å ikke ta saker hvor det offentlige skal betale for advokatens arbeid. At mange dyktige advokater velger å ikke ta saker hvor klienten mottar fri rettshjelp kan føre til en svekket rettssikkerhet for samfunnsgrupper som ikke har mulighet til å betale mer for en rettergang.
Er statsråden bekymret for advokatenes varselrop om at frirettshjelpsssaker kan bli nedprioritert?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vi skal ha et system for rettshjelp som tilbyr god juridisk bistand, både i straffesaker og til dem som ikke har noen mulighet til å dekke nødvendige advokatutgifter i sivile saker. Det er mange dyktige advokater i Norge som jobber for offentlig salærsats, og etter mitt syn er det fullt mulig å leve av slike oppdrag.

Det offentlige tilbyr svært mange spennende og viktige oppdrag, og jeg har tro på at det også i fortsettelsen vil være mange dyktige advokater som ønsker seg slike oppdrag.