Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:848 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 21.02.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa i Tromsø 5. februar så fremkommer det at nordnorsk næringsliv mener at den statlige anbuds- og leveransepolitikken som nå føres er et stort problem for næringslivet i nord. Det fremkommer i reportasjen at det blir stadig vanskeligere å delta og være ansett som kvalifisert for statlige anbudsprosesser og leveranser. Årsaken er endring av krav, noe som medfører at nye og mindre bedrifter blir ekskludert.
Hva vil statsråden gjøre for at nordnorsk næringsliv ikke blir diskvalifisert mht. leveranser og anbud?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det er ikke gjort noen endringer i anskaffelsesregelverket som tilsier at nye og mindre bedrifter skal bli ekskludert i anbudsprosesser. Dersom oppdragsgiver velger å stille strengere krav til leverandørene eller til produktene som skal leveres, for eksempel som følge av endrede behov, er det noe oppdragsgiver selv har gjort og ikke en følge av regelverket.

Det følger av regelverket at oppdragsgiver kan stille kvalifikasjonskrav i en anbudsprosess. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som skal sikre at leverandøren er egnet til å levere den aktuelle anskaffelsen. Formålet med kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren har det nødvendige grunnlaget for å gjennomføre kontrakten.

Jeg tar forbehold for at jeg ikke kjenner denne konkrete saken, og har derfor ingen forutsetninger for å si om det i dette tilfellet er stilt hensiktsmessig kvalifikasjonskrav i den aktuelle anskaffelsen.

Jeg vil allikevel tilføye at regelverket forøvrig ikke er til hinder for å ivareta hensynet til små og mellomstore bedrifter. Som eksempel kan den enkelte oppdragsgiver i stor grad bidra til å legge forholdene for småbedriftene til rette ved å dele anskaffelsen opp i mindre kontrakter, unngå å stille unødvendig strenge krav til finansiell og teknisk kompetanse hos leverandøren og benytte rimelige og balanserte kontraktsvilkår.