Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:859 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 15.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Vil Norge sende en fregatt eller et annet marinefartøy til NATO-operasjonen Ocean Shield eller EU-operasjonen Atalanta ved Afrikas horn i løpet av 2011, og om ikke, hva er årsaken til det?

Begrunnelse

Norge ser ut til å være den eneste blant de ti største sjøfartsnasjonene i verden som ikke bidrar med marinefartøy i kampen mot pirater utenfor Afrikas Horn, og ifølge militære kilder vil en av fregattene være tilgjengelig for et slikt oppdrag i andre halvdel av 2011.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. februar 2011, med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide om Norge vil sende et marinefartøy til anti-piratoperasjoner utenfor Afrikas horn i 2011.

Regjeringen følger utviklingen i Adenbukta og Det indiske hav nøye. Utviklingen den senere tid er bekymringsfull. På dette grunnlaget vurderes nå et nytt norsk bidrag med en fregatt til anti-piratoperasjonene utenfor Somalia høsten 2012.

Norges militære bidrag til anti-piratoperasjoner må sees i sammenheng med vårt samlede militære utenlandsengasjement. Afghanistan vil fortsatt være regjeringens hovedsatsningsområde i 2011. Det legges ikke opp til at Norge skal bidra med marinefartøyer til anti-piratoperasjoner i 2011.