Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:877 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): ABC Nyheter rapporterer at Felleskjøpet donerte 119 000 kroner til Senterpartiet i valgkampen 2009. Pengene ble fakturert av informasjonsrådgiver Ole G. Hertzenberg som arbeid for Felleskjøpets prosjekt i Mosambik. Prosjektet har i følge Bistandsaktuelt tidligere vært finansiert av NORAD, men er nå overført ambassaden i Maputo, som forholder seg til Felleskjøpets partner Clusa.
Kan statsråden redegjøre for om de omtalte pengene kom fra UD/Norad?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Felleskjøpet og Selskapet for Norges Vel var i sin tid drivkrefter for å opprette et prosjekt rettet mot småbønder i Nampula-provinsen i den nordlige del av Mosambik, for dyrking av soyabønner. I den første prøveperioden utgjorde støtten fra Norad gjennom Selskapet for Norges Vel om lag 4,5 mill kroner.

Felleskjøpet og Selskapet for Norges Vel bidrar fortsatt med rådgivning til prosjektet, som Norad finansierer gjennom avtale med Norges Vel. 90 % av midlene er finansiert av Norad mens de resterende 10 % er finansiert av egenandelen fra Felleskjøpet. Norges Vel er prosjekteier, fører prosjektregnskapet og står ansvarlig for prosjektet overfor Norad. Felleskjøpet er leverandør av konsulenttjenester til Norges Vel.

I de undersøkelser som Norad har gjennomført fremkommer det at den omtalte fakturaen i sin helhet er belastet Felleskjøpets driftsregnskap og ikke er viderebelastet prosjektregnskapet til Norges Vel. Norad konkluderer at det ikke er benyttet norske bistandsmidler for å betale den omtalte fakturaen på kr 119.000 eks. mva. utstedt til Felleskjøpet.