Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:906 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Klesmerket "Thor Steinar" har siden 2002 formidlet klær med norske navn og bruk av fargene i det norske flagget til det høyreekstreme miljøet i Tyskland. Kommunal Rapports gjennomgang viser at "Thor Steinar" bruker stedsnavn fra 20 norske kommuner på klær og butikker, deriblant Haugesund, Trondheim og Tromsø. Kommunene protesterer høylytt, sender klagebrev og får bistand fra ambassaden i Berlin.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til å stoppe denne uheldige utviklingen?

Begrunnelse

Siden 2002 har det tyske klesmerket Thor Steinar vært en favoritt blant tyske høyreekstremister.
Klesmerket formidler klær med norske navn og bruk av fargene i det norske flagget. Jeanssortimentet til Thor Steinar har blant annet navn etter en rekke norske byer, blant annet Haugesund, Trondheim og Tromsø. Kommunal Rapports gjennomgang viser at "Thor Steinar" bruker stedsnavn fra 20 norske kommuner på klær og butikker.
Klærne er blant annet forbudt på arenaene til alle bundesligaklubber.
Ordførere og kommunestyrer over hele landet reagerer på at deres navn kobles til slike produkter og mener at koblingen til navn og nazistiske synspunkter går ut over stedenes navn og rykte.
Haugesund kommune og Trondheim kommune har tidigere sendt brev med klare anmodninger om å stoppe navnepraksisen og trekke tilbake navnene fra produktutvalget.
Den norske ambassaden i Berlin har videreformidlet både brev og vært i muntlig kontakt med selskapet, uten at det ser ut til å lykkes med å stoppe bruk av norske sted- og kommunenavn.
Kommune- og stedsnavn har ikke noe særlig rettslig beskyttelse markedsmessig. Praksisen øker i omfang og går ut over Norge og de verdier vi som samfunn står for.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Denne saken har versert i flere år, både i norske og tyske media. Fra norske myndigheters side har vi tatt opp saken med tyske myndigheter en rekke ganger og påpekt det uheldige i at norske stedsnavn på denne måten knyttes til høyreekstreme miljøer. Tyske myndigheter er således godt kjent med at vi fra norsk side tar disse sakene alvorlig, og de har stor sympati for det norske synspunktet på denne kleskjedens bruk av stedsnavn.

Juridisk sett er det imidlertid lite vi kan gjøre. Det finnes ingen lovhjemmel, verken i tysk eller internasjonal rett, som beskytter stedsnavn mot misbruk. Vår ambassade i Berlin har hatt en omfattende dialog med tyske myndigheter, inkludert tysk UDs rettsavdeling, om disse sakene, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en tilfredsstillende løsning.

Ambassaden bistår forøvrig norske kommuner med å oversende protestbrev til kleskjedens eiere.

La meg understreke at det store flertall av tyskere misliker både Thor Steinar-kjeden og dens misbruk av norske stedsnavn, og det forekommer lokale demonstrasjoner utenfor butikkene.