Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:914 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 17.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Hvilken status har allemannsretten når forsvaret inngår avtaler om arealbruk, og hva legger man i formuleringen "ikke legge til rette for økt sivil ferdsel i øvings og skytefeltet?"

Begrunnelse

I avisen Ságat fra 27. januar er det en artikkel som omhandler forsvarets avtale om bruk av Halkavarre skytefelt i Porsanger. Der er det gjengitt en avtale mellom forsvaret og et reinbetedistrikt. I avtalen mellom forsvaret og reindrifta står det at forsvaret ikke skal legge til rette for økt sivil ferdsel i skyte og øvingsfeltet.
Båndlegging av store arealer kan være belastende for sivilbefolkningen, og i Norge har vi tatt allemannsretten inn i lovverket av denne grunn.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. februar 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen om hvilken status allemannsretten har når Forsvaret inngår avtaler om arealbruk.

Allemannsretten gjelder i skyte- og øvingsfeltet som for annen utmark, så lenge den ikke er til hinder for Forsvarets behov og aktivitet eller ikke innebærer risiko for allmennheten.

I avtale mellom Reinbeitedistrikt 14A og Forsvarsbygg, datert 28. november 2006, fremgår det at ”Forsvaret skal ikke legge til rette for økt sivil ferdsel i skyte- og øvingsfeltet”. Dette er en privatrettslig avtale om at Forsvaret ikke skal legge opp til økt sivil ferdsel i skyte- og øvingsfeltet. Innenfor rammen av Forsvarets behov og aktivitet, reduserer derfor ikke avtalen rett til ferdsel i henhold til allemannsretten.