Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:927 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Søvnapne fører til dårlig søvnkvalitet, utmattelse og mange dødsfall er en direkte følge av pustestans i løpet av natten. Dette kan på en enkel måte forhindres ved at de som har sykdommen bruker CPAP.
Vil statsråden sørge for at alle som har behov for CPAP får det raskt når behovet er konstatert?

Begrunnelse

Jeg viser til Fredrikstad Blad 18.februar side 16 hvor det fremkommer at det nå er 1 års ventetid for å få CPAP. Dette forklares med at de som trenger det mest må få først. Jeg kan ikke se noen grunn til at de som har en såkalt moderat form skal vente så lenge all den tid behovet for et slikt hjelpmiddel er konstatert. De som opplever hyppige pustestans og oppvåkning i løpet av natten får ikke nødvendig hvile og våkner ofte mer slitne enn når de la seg. Dette kan også føre til utmattelse og dårligere helsetilstand økt sykefravær osv.
CPAP er et forholdsvis enkelt hjelpemiddel som det ikke behøver å ta tid å tilpasse. Jeg håper derfor at lang ventetid ikke forsvares med dårlig økonomi, og at det blir iverksatt tiltak så de som har fått konstatert behov for CPAP slipper å vente lenge på en trygg og god nattesøvn.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Behandlingshjelpemidler med tilhørende utstyr og forbruksmateriell ble samlet hos de regionale helseforetakene fra 01.01.2003. CPAP eller apparat som gir kontinuerlig luftveisovertrykk, er definert som et behandlingshjelpemiddel. Behandlingshjelpemidler er en del av et aktivt medisinsk behandlingsopplegg som tilbys av spesialisthelsetjenesten. Behandlingshjelpemidler brukes som en del av det medisinske behandlingsopplegget i hjemmet. Med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a skal de regionale helseforetakene sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innenfor helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenesten omfatter også spesialisthelsetjeneste som foregår i hjemmet. Dette innebærer at det regionale helseforetaket skal sørge for behandlingshjelpemidler til bruk i hjemmet, dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling.

Spørsmål om hvilket tilbud som skal gis en pasient, vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Dette vil også gjelde tilbud om CPAP. I denne sammenheng vurderes også når tilbudet skal gis.

Helsedirektoratet har utarbeidet en prioriteringsveileder for området øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi. I denne prioriteringsveilederen er søvnapnoe omtalt. Både ved alvorlig og mindre alvorlig tilstand er CPAP nevnt.

Jeg forutsetter at spesialisthelsetjenesten yter relevante og forsvarlige tjenester, også ved søvnapnoe, og følger de rådene som følger av prioriteringsveilederen.

En pasient som får avslag på søknad om behandlingshjelpemiddel, herunder CPAP, kan påklage vedtaket. Klage skal framsettes overfor det regionale helseforetaket.