Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:929 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Oljeselskapet Shell antyder i rapporten "Signals and Signposts" at verden kan stå foran en ekstraordinær energikrise i 2050. I følge TU.no 16.02.11 kan verden mangle 110.000 TWH i 2050. Den 28.01.11 meldte TU.no at regjeringen ga Norsk Utenrikspolitisk Institutt avslag på søknad om midler til å studere temaet «peak oil», altså følgene av global energimangel.
I lys av enorm vekst i verdens energiforbruk samt usikkerhet om verdens energitilgang og de følger det kan få, vil Statsråden ta initiativ til en studie av temaet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I brev av 18. februar 2011 har stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen stilt spørsmål om jeg vil ta initiativ til en studie av følgene av global energimangel /peak oil. Representanten viser til ”enorm vekst i verdens energiforbruk samt usikkerhet om verdens energitilgang og de følger det kan få”.

Jeg er enig at vi må regne med stor vekst i etterspørselen etter energi i verden framover. Utfordringene knyttet til å sikre energitilgangen er betydelige. Dette er temaer og problemstillinger departementet arbeider med til daglig. Deltagelse i internasjonale organisasjoner som IEA gir departementet tilgang til studier av energimarkedene. Dette inkluderer analyser av mulig utvikling i produksjon og etterspørsel etter olje, så vel som andre energibærere. Til dels er dette analyser som departementet gir økonomisk støtte til. I tillegg har departementet, gjennom å være klient hos ulike energikonsulentselskaper, tilgang til et bredt utvalg av analyser og vurderinger av energiutviklingen.

Departementet er således godt forspent med utredninger av energiutviklingen og bruker betydelige ressurser på dette allerede. Jeg ser derfor ikke grunn til å ta initiativ til en slik studie Solvik-Olsen etterlyser.