Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:930 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen lovet 13.12.10 å nedsette et energiutvalg "som skal se på den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050." I følge regjeringen skal arbeidet i utvalget være ferdig vinteren 2012. Det er knapt et år til.
Hvem er med i utvalget og hvilke rammer har de for sitt arbeid?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Rammene for utvalgets arbeid framgår av utvalgets mandat, jf vedlegg til pressemeldingen av 13.12.10.

Som det framgår av pressemeldingen vil utvalget få en bred sammensetning der både interessegrupper og personer med særlig fagkunnskap deltar. Utvalget vil nå bli oppnevnt i nær framtid.