Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:948 (2010-2011)
Innlevert: 23.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 14.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at forsikringsselskapene har mulighet til å kjøpe sine helseforsikringskunder fremover i køen innenfor det offentlige helsevesen?

Begrunnelse

Jeg har fått informasjon om at personer med private helseforsikringer blir prioritert i det offentlige helsevesen, gjennom at forsikringsselskapet kjøper plass. Jeg har tidligere tatt for gitt at forsikringsselskapene har brukt privat kapasitet når de har kjøpt sine kunder foran i køen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helseforsikringsselskapene skal ikke kunne kjøpe sine kunder fremover i køen innenfor det offentlige helsevesen. Prioriteringene som gjøres i det offentlige helsevesen med hensyn til hvilke pasienter som skal behandles først og hva slags behandling den enkelte pasient skal gis, skal være basert på en individuell medisinsk vurdering uavhengig av alder, bosted og personlig økonomi, herunder private helseforsikring. Dette rettferdighetsprinsippet som den norske velferdsmodellen bygger på, skal understøtte lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

De som betaler for en privat helseforsikring blir gjerne lovet helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen en tidsfrist. I den offentlige spesialisthelsetjenesten skjer prioriteringer og vurderinger av retten til nødvendig helsehjelp på basis av en forsvarlig medisinskfaglig vurdering, jf. forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp. Det skal blant annet foretas en individuell og konkret vurdering av pasientens tilstand basert på alvorlighetsgrad, pasientenes lidelse og utsikt til bedring. Jeg forutsetter at de regionale helseforetakene og helseforetakene overholder dette.

Jeg vil i denne sammenheng benytte anledning til å minne om pasientrettighetsloven og retten til fritt sykehusvalg. Pasienter har rett til å velge på hvilket sykehus de ønsker å bli vurdert eller behandlet. Dette betyr i praksis at pasienten kan velge et spesielt sykehus fordi ventetiden på behandling av pasientens lidelse er kortere der. For å benytte denne rettigheten er det helt avgjørende at pasienter er kjent med sine rettigheter og har enkelt tilgang til informasjon av god kvalitet som kan danne grunnlag for informerte valg. Informasjon om de ulike ventetidene finner man ved å kontakte fritt sykehusvalg enten på telefon 800 41 004 eller på nettstedet www.frittsykehusvalg.no. Det er fritt fram for alle pasienter, også for forsikringsselskapene, å orientere seg om dette og redusere ventetidene til utredning og behandling.