Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:964 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil utenriksministeren gjøre for å få Libya ut av FNs menneskerettighetsråd?

Begrunnelse

I de siste dagene har man sett at Libyas leder Gaddafi har brutt med de fleste menneskerettighetene. Han har skutt mot og bombet sitt eget folk, fordi de ønsket å uttrykke sin misnøye mot sin leder. Libya sitter i FNs menneskerettighetsrådet og skal passe på at menneskerettighetene overholdes rundt i verden. Hvis Libya forsatt får sitte i rådet etter de handlingene som er begått i landet, blir hele rådet en parodi.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Fredag 25. februar 2011 fattet FNs menneskerettighetsråd et enstemmig vedtak om å foreta en internasjonal og uavhengig granskning av overgrepene i Libya, og anmodet FNs generalforsamling om å suspendere Libya fra rådet. Rådet var også samlet i sin fordømmelse av voldsbruken i landet. Hele 90 land støttet resolusjonen som medforslagsstillere og 79 land deltok i debatten.

Dagen etter vedtok FNs sikkerhetsråd en historisk resolusjon som fordømte Gadaffi-regimets bruk av vold mot eget folk. Resolusjonen sendte et klart budskap om at straffefrihet er uakseptabelt og at det internasjonale samfunnet står bak det libyske folket.

Tirsdag 1. mars fulgte FNs generalforsamling opp anmodningen fra Menneskerettighetsrådet og vedtok enstemmig å suspendere Libyas medlemskap i rådet.

Norge deltok i en kjernegruppe av land som sto bak forslaget, som formelt ble fremmet av de arabiske landene Libanon, Jordan og Qatar, samt de afrikanske landene Botswana, Gabon og Nigeria. Vedtakets forankring i de to regionale gruppene som Libya tilhører, var avgjørende for den brede enigheten blant FNs medlemsland.

Suspenderingen er en gjennomføring av en bestemmelse i Generalforsamlingens resolusjon 60/251 som opprettet FNs menneskerettighetsråd og som åpner for at et medlem av rådet kan suspenderes om det begår alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd. Det er første gang siden Menneskerettighetsrådet ble opprettet i 2006 at et medlem blir fjernet. Suspendering krever to tredjedelers flertall blant medlemslandene i FN.

Vedtaket understreker at FNs medlemsland mente alvor da de i 2006 besluttet at et land kan suspenderes som medlem i Menneskerettighetsrådet om landet begår alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd.