Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:968 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det offentlige, ved bl.a. Riksantikvaren, pålegger huseiere store ekstra utgifter ved f.eks. bruksendring eller ombygging. I avisen Glåmdalen av 22. februar 2011 kan vi lese om påbud av brannsikring til en kostnad som gårdeier har problemer med å forrente.
Brannsikring er veldig bra, men burde ikke myndighetene være mer med på å ta hele eller deler av kostnaden ved et slikt påbud?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Saken gjelder en to etasjers trebygning i Øvrebyen i Kongsvinger. Det pålegg som eieren har fått, er gitt ut fra Plan- og bygningsloven og ikke kulturminneloven. Selv om bygningen hadde vært fredet, kunne det ikke gis pålegg om sprinkling, fordi det ikke er hjemmelsgrunnlag i kulturminneloven for å sikre materielle/kulturelle verdier mot brann. Riksantikvaren har med andre ord ikke kommet med noe påbud i denne saken.

Når det gjelder tilskudd gis det svært sjeldent tilskudd til brannsikringen av enkelthus. Riksantikvarens tilskuddsmidler innen brannsikring kanaliseres i all hovedsak til sikring av stavkirker og tilskudd til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljøer. Øvrebyen hvor huset ligger er et slikt trehusmiljø, og Riksantikvaren har i 2009 bevilget tilskuddmidler til fellestiltak i Kongsvinger blant annet brannslanger og brannposter utplassert i byen.