Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:974 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 10.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Største tillatte bredde for transport av camping/fritidsbolig på vei er 4,2 meter. Det har tidligere blitt gitt dispensasjoner for bredere hus, for eksempel ble et 10 meter bredt og 17 meter langt hus i 2004 flyttet fra Skjæveland til Pollestad. NN har fått avslag på transport av et 4,9 meter bredt hus, og statsråden skriver i sitt brev til NN 05.01.2011, ref. 11/25-ESR, at departementet ikke vil overprøve Statens vegvesen.
Mener statsråden det er rettferdig at NN nå må selge huset sitt til grunneier til spottpris?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I mitt brev av 5. januar 2011 til NN opplyste jeg at Statens vegvesen ville behandle en eventuell klage hvis den ble mottatt innen 1. februar 2011.

Etter henvendelse fra NN har nå Statens vegvesen gjort en fornyet vurdering av saken i samråd med Klepp lensmannskontor. Ut fra de spesielle omstendigheter i denne konkrete saken har Statens vegvesen i brev av 28. februar 2011 innvilget dispensasjon for flytting av enheten.

Jeg anser at saken med dette har fått en tilfredsstillende løsning.