Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:982 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig