Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:987 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 01.03.2011
Besvart: 07.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Assyrian International News Agency (Aina) melder ifølge Vårt Land 26.02.11 om at det koptiske klosteret St. Bishoy utenfor Kairo ble angrepet to ganger av den egyptiske hæren i forrige uke. Hæren angrep med tung beskytning, tanks og andre væpnede kjøretøy, ifølge en av munkene.
Vil Norge følge opp denne saken, og hva vil utenriksministeren gjøre for å rette søkelyset mot og stanse diskrimineringen av Egypts koptiske kristne og andre religiøse minoriteter, også i dagens situasjon?

Begrunnelse

I forrige uke ble det også rapportert om at en koptisk-ortodoks prest ble drept i Asyut i det sørlige Egypt. Drapet ble angivelig utført av uidentifiserte, maskerte menn, og det har utløst store demonstrasjoner, med flere tusen kristne som har tatt til gatene i protest. Utover dette er det foreløpig få detaljer som har kommet ut fra selve drapet og demonstrasjonene etterpå.
Diskrimineringen av Egypts koptiske og andre kristne nådde et tragisk høydepunkt natt til den 1. januar i år, da en selvmordsbomber drepte minst 23 mennesker utenfor en kirke i Alexandria. De neste dagene fulgte en rekke protester, og verdenspressen viste stor interesse for saken, fram til 25. januar, da nyhetene rundt opprøret mot regimet tok over all plass i mediene. Utenriksministeren var blant dem som fordømte dette angrepet på det kraftigste. Utenriksministeren understreket at egyptiske myndigheter har ansvar for å sikre trosfrihet og rettighetene til religiøse minoriteter. Han forsikret om at Norge følger utviklingen i Egypt tett og forventer at egyptiske myndigheter forsvarer religionsfriheten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Angrepet på St. Bishoy-klosteret er sterkt beklagelig, og jeg tar avstand fra det. Siden mange sider av saken er omstridte, er det imidlertid vanskelig for meg å gå inn i enkelthetene rundt denne episoden.

Egyptiske myndigheter har et klart ansvar for å beskytte religiøse minoriteters rettigheter. Som representanten Høybråten påpeker, har det lenge eksistert spenninger mellom muslimer og koptere i Egypt, og bombeangrepet mot en koptisk kirke i Alexandria første nyttårsdag var det mest alvorlige angrepet på lang tid.

Samtidig vil jeg fremheve vi den siste turbulente måneden ikke har hatt sammenstøt mellom muslimer og kristne i Egypt. Tvert imot har det vært en rekke eksempler på forsoning og fredelig sameksistens mellom de to gruppene, noe som nådde sitt høydepunkt da koptiske prester ledet en bønn under demonstrasjonene på Tahrir-plassen. Koptere slo også ring rundt muslimer som samlet seg i bønn samme sted. Slike forsoningsscener gir grunn til optimisme, noe jeg også erfarte under mitt besøk i Kairo i mars d.å.

Norge har lenge fokusert på religiøs dialog i Midtøsten, og dette arbeidet vil fortsette. Slik dialog må imidlertid være forankret i en reell dialogvilje hos de religiøse lederne selv, og Norge bør derfor begrense seg til en tilretteleggerrolle.

Snarere enn å øke spenningene mellom religiøse grupper i Egypt har den siste måneden gjort våre bekymringer til skamme, og dette gir håp for landets fremtid. Ikke desto mindre står Egypt foran en utfordrende tid også på det religiøse området, og Norge vil derfor følge denne problematikken nøye.