Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:991 (2010-2011)
Innlevert: 01.03.2011
Sendt: 03.03.2011
Besvart: 10.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil Stortinget innen sommeren oppleve å se et forslag til en felles nasjonal handlingsplan for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har gitt Direktoratet for Naturforvaltning i oppdrag å utarbeide en nasjonal handlingsplan for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl etter forliset med Full City. I dette arbeidet er det viktig at Mat- og Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet raskest mulig får samordner sitt arbeid, slik at vi kan få på plass en tilstrekkelig beredskap.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til beredskapsopplegg med sikte på å innlemme rehabilitering av oljeskadet vilt i oljevernberedskapen på permanent basis. Direktoratets arbeid har foregått i samarbeid med Kystverket og Mattilsynet. Det har vært forutsatt at forslaget skulle bygge på en evaluering av operasjonen med rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Langesund i 2009, samt internasjonale erfaringer.

Direktoratets forslag er nå under behandling i departementet, og det vil bli vurdert i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Jeg tar sikte på å kunne ta stilling til hovedlinjene i forslaget i løpet av våren. Deretter vil det være behov for å utvikle beredskapsopplegget noe mer i detalj, slik at vi får grunnlag for å kunne beregne de økonomiske konsekvensene av tiltaket.