Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:994 (2010-2011)
Innlevert: 02.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Regjeringens informasjon til Stortinget om utviklingen i Mongstad-prosjektet har vært et omstridt spørsmål. Mandag informerte miljøvernminister Erik Solheim miljøorganisasjonene om nok en utsettelse av prosjektet.
Var dette et arbeidsuhell, eller mener regjeringen at det er viktigere å informere miljøorganisasjonene om endringer i premissene for stortingssaker enn Stortinget selv?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen er svært opptatt av at Stortinget skal få rett informasjon til rett tid. Dette er imidlertid ikke til hinder for å sikre gode og demokratiske prosesser ved å ha dialog med forskjellige samfunnsaktører i forkant av ulike beslutninger.

Det er riktig at jeg hadde et møte med miljøvernorganisasjonene 28. februar i år. I mitt virke som statsråd har jeg til enhver tid svært mange møter med ulike aktører, både private, offentlige og organisasjoner. Slike møter er viktig i en demokratisk prosess, og bidrar til at ulike saker blir bredt opplyst fra forskjellige vinkler.

Miljøorganisasjonene har lenge hatt et sterkt engasjement for fangst og lagring av CO2, og besitter mye kunnskap om emnet. Organisasjonene er derfor én av flere aktører det er nyttig å drøfte regjeringens videre satsning på dette feltet med.