Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 11.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Vil statsråden sjølv gå inn i klagehandsaminga i denne saka og sikre likebehandling med andre samanliknbare områder, og når kan ein vente at saka er ferdig handsama?

Begrunnelse

Eg hadde gleda av å møte statsråden i Ordinær spørretime for kort tid tilbake, då svarte statsråden at han ikkje kjende til den konkrete klagesaka om forholda i Furene i Volda Kommune etter at fylkesmannen la ned motsegn mot innhaldet i den nye kommunedelplanen. Denne saka har etter det underteikna kjenner til vore til handsaming i departementet sidan i Juli 2010.
På prinsipielt grunnlag opplevde eg likevel at statsråden var tydeleg på at områder i utgangspunktet skal likebehandlast. Eg viser i denne samanheng til ulik praksis knytt til lovverket i samanliknbare område både i Ørsta og Ålesund kommunar. Volda Kommune har arbeidd i mange år med denne planen. Det er på tide at den får si avklaring slik at utviklinga i regionen kan fortsette.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder behandlingen av innsigelsessak om kjøpesenter på Furene i Volda kommune.

Avgjørelsen i slike saker blir gjort av politisk ledelse i Miljøverndepartementet. Vedtaket treffes etter grundige vurderinger, på grunnlag av befaring og møte.

Det gjelder også i den aktuelle saken fra Volda kommune. Saksbehandlingen har derfor tatt tid. Saken er nå under sluttbehandling, og jeg regner med at det ikke tar lang tid før vedtaket foreligger.