Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1005 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 11.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): TV2 Nyhetene onsdag 2.3. avdekket en oppsigelsessak i SNO som kan tyde på at man kvitter seg med ubehagelige kritiske røster internt i organisasjonen - en varslersak. Et kontraktsforhold som har løpt i 10 år, blir oppsagt samtidig med at det er kommet fram at denne medarbeideren har vært kritisk til bl.a. helikopterbruk i SNOs nære partner, NINA, og forskningsmerking av ulv.
Vil statsråden ta initiativ i saken og vil han gi beskyttelse til en kritisk røst internt i forvaltningen?

Begrunnelse

Medarbeideren i oppslaget er genuint opptatt av at dyr ikke skal lide. Han har internt tatt opp det han oppfatter som kritiske forhold siden 2005. Dette ble offentlig gjennom mediaoppslag i TV2 der NINA er filmet mens de forfølger ulv med helikopter. Dette skjer omtrent samtidig som en mann dømmes for dyremishandling av norsk rett for å ha forfulgt ulv med bil i noen minutter. Medarbeideren går offentlig ut med sin bekymring og får like etterpå beskjed om at hans kontrakt med SNO ikke fornyes.
Forskningen forsker paradoksalt lite på sine egne virkemidler, men det er dokumentert at dyr dør under merking og enkelte spredte forskningsresultater tyder også på at dyr opplever betydelig stress som følge av merkingsaktivitet. I den amerikanske forskningsrapporten "Dyremerking på ville veier" hevdes det at metodene har alvorlige bivirkninger og at forskerne må begynne å ta problemene på alvor. I lys av dette er det svært viktig at det finnes kritiske røster internt i organisasjonene som tør å si ifra om kritikkverdige forhold. Helikopterjakten som ble vist på TV2 er åpenbart uakseptabel og skal ikke gå ubemerket hen når menigmann samtidig dømmes for noe av det samme.
Saken som TV2 Nyhetene har også mange andre interessante sider og vil bli fulgt tett framover. Gjennom denne saken har vi fått innsyn i at SNO bruker helt spesielle kontrakter med sine lokale kontakter, med kontraktstid på ca 11 måneder og med fornyelse for det etterfølgende år. I dette tilfellet har kontrakten løpt i 10 år og det synes dermed som om DN og SNO, som er helstatlige forvaltningsorgan, bruker kontraktsformen til å unngå fast tilsetting og derigjennom enkelt kunne kvitte seg med uønskede medarbeidere. For statsråden må det være et paradoks.
Rovdyrforvaltningen er svært omstridt og har store utfordringer i forhold til legitimitet lokalt. Den oppfattes som lukket og fjern fra de lokalsamfunn som berøres. Legitimiteten og troverdigheten er svak, fordi folk opplever virkeligheten helt annerledes enn den formidles fra forvaltningen. Saker som "helikoptereksemplet" forsterker denne distansen kraftig og den svekker forvaltningens legitimitet ytterligere. Det er derfor sterkt bekymringsfullt om det heller ikke er rom for kritiske røster internt i forvaltningen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg kan bekrefte at rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn er engasjert etter kontrakter som kan fornyes fra år til år. I den konkrete saken representanten Gundersen viser til, har Statens naturoppsyn ikke inngått ny kontrakt for inneværende år.

Dette er en sak mellom Statens naturoppsyn og vedkommende rovviltkontakt, og skal håndteres deretter. Jeg kjenner til at det nå gjøres en juridisk vurdering, og vil ikke uttale meg nærmere om saken.