Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1009 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har prisverdig økt saksbehandlingskapasiteten hos NVE. Det åpner for behandling av flere konsesjonssøknader. I bransjen påpeker dog flere at OEDs kapasitet til å håndtere klagebehandlingen ikke har blitt økt tilsvarende. Dermed oppstår en ny propp i systemet.
Hvilke planer har regjeringen for å styrke OEDs kapasitet til å behandle klagesaker rundt kraftprosjekter?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen satser betydelig på utbygging av fornybar energi, og et av tiltakene for å få dette til har vært å styrke konsesjonsbehandlingen i NVE. Veiledningsmaterialet er forbedret, rutiner effektivisert, klarere prioriteringskriterier innført og antall årsverk økt. Saksbehandlingskapasiteten er faktisk doblet siden 2005, og i 2010 behandlet NVE rekordmange konsesjonssaker. Som Solvik-Olsen påpeker, medfører dette et økende antall klagesaker som skal behandles i departementet.

Jeg er opptatt av at klagebehandlingen av kraftsaker prioriteres i tida framover. I den forbindelse vil det være nødvendig for departementet å gå gjennom de tiltak som kan bidra til økt framdrift i konsesjonssakene.