Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1013 (2010-2011)
Innlevert: 07.03.2011
Sendt: 08.03.2011
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 11.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil finansministeren vurdere å forskyve betalingsfristen for studielån til den 20. hvert kvartal?

Begrunnelse

Avdragene på studielån har betalingsfist den 15. i hvert kvartal. Betaler man ikke innen fristen påløper et forsinkelsesgebyr på 280 kroner. På et år blir dette 1 120 kroner i ekstrakostnad. De fleste i privat sektor har lønning 20. hver måned, altså fem dager etter studielånets forfall. Dersom fristen isteden ble satt til den 20. hvert kvartal ville det bli lettere for folk med studielån å overholde fristen.
Ordningen med studielån skal være til økonomisk hjelp for folk som tar utdannelse. Mange nyutdannede har stram økonomi, og det bør i størst mulig grad legges til rette for at tilbakebetalingen kan skje så greit som mulig.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Tilbakebetaling av studielån til Lånekassen vil normalt skje fire ganger i året, 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. Dagens IKT-system i Lånekassen ble innført i 1985. Dette systemet har en begrenset fleksibilitet, og det er ikke mulig å endre på datoen for forfall uten at det vil påløpe betydelige utviklingskostnader. Som en del av moderniseringsprosjektet i Lånekassen er det imidlertid et nytt IKT-system under utvikling. Dette systemet vil få langt bedre fleksibilitet, noe som vil muliggjøre justering av forfallsdato på en enklere måte. Det nye IKT-systemet i Lånekassen skal etter gjeldende planer være ferdig utviklet og satt i drift i løpet av 2013.