Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1033 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 17.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden ta ansvar for tryggheten til innbyggerne i Ofoten og gi Helse Nord ekstra bevilgninger over revidert Statsbudsjett, slik at oppstart av nytt sykehus i Narvik kan starte?

Begrunnelse

Jeg stiller i spørsmål 945 om Statsråden vil gi Helse Nord ekstra bevilgninger over revidert, slik at oppstart av nytt sykehus i Narvik kan starte. Statsråden svarer ikke på mitt spørsmål, noe jeg reagerer sterkt på. I ett demokratisk land som Norge bør Statsråden svare på de spørsmålene som blir stilt i Norges Nasjonalforsamling. Jeg vil gi Statsråden en ny mulighet og stiller derfor samme spørsmål på nytt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I mitt svar på spørsmål nr 945 orienterte jeg om foretaksmodellen som tilsier at det er Helse Nord RHF som prioriterer mellom sine investeringsprosjekter – og at nybygg ved UNN Narvik ikke er prioritert først. Videre orienterte jeg om finansieringsmodellen som tilsier at midler til investeringer ligger inne som en del av den ordinære basisrammen til helseregionen. Det gis derfor ikke særskilte øremerkede bevilgninger til gjennomføring av enkeltprosjekter. De regionale helseforetakene kan imidlertid søke om lån til gjennomføring av større enkeltprosjekter.

Helse Nord har en ambisiøs investeringsplan og har for tiden under gjennomføring en større oppgradering og modernisering ved Nordlandssykehuset i Bodø samt nytt lokalsykehus i Vesterålen. Styret i Helse Nord RHF har deretter prioritert et oppgraderings- og nybyggprosjekt ved UNN Tromsø og nybygg ved Kirkenes sykehus. Nytt sykehus i Narvik er ikke prioritert nå. Prosjektet er ikke klart for igangsetting, og Helse Nord RHF har ikke søkt om lån til prosjektet. Det er derfor ikke aktuelt med ekstra bevilgninger til prosjektet i revidert nasjonalbudsjett.

Jeg ønsker å legge til at Helse Nord de siste årene har satt av 70 mill. kroner i ekstraordinære midler til nødvendig oppgradering og vedlikehold av sykehuset i Narvik.