Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1049 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 14.03.2011
Besvart: 22.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden sørge for fortgang i saken om utbygging og finansiering av Fosenvegene?

Begrunnelse

I Dokument nr. 15:1177 (2009-2010) stilte undertegnede spørsmål til samferdselsministeren om når Stortinget vil få seg forelagt sak om Fosenvegene, og om statsråden ville bidra til en så rask fremdrift som mulig. Statsråden svarte da at det var hennes ambisjon å legge fram en proposisjon for Stortinget så rakst som mulig, og forhåpentligvis i løpet av 2010. Svaret var datert 20.05.2010. Stortinget venter fremdeles på saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er innstilt på å fremme en proposisjon om Fosenpakken så raskt som mulig for Stortinget og legger opp til at det skal skje i løpet av vårsesjonen i år.