Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1055 (2010-2011)
Innlevert: 14.03.2011
Sendt: 15.03.2011
Besvart: 21.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til gjentatte medieoppslag der representanter fra Arbeiderpartiet tar til ordet for en ny boklov. Det er viktig at det settes fortgang på dette arbeidet, slik at konkurransesituasjonen i bransjen kommer på et nivå som er formålstjenelig, samt at forbrukerne får god og rimelig tilgang på litterære kulturopplevelser.
I denne forbindelse ønskes det svar på når en sak kan ventes å foreligge Stortinget fra regjeringens side vedrørende en slik lov?

Begrunnelse

Undertegnede viser til gjentatte medieoppslag der representanter fra Arbeiderpartiet tar til ordet for en ny boklov.
Det er i denne forbindelse nødvendig å avklare hvorvidt en ny lov vil bli fremmet for Stortinget, og eventuelt når man kan forvente at dette skjer.
Det er viktig at en slik lov kommer til behandling så raskt som mulig, slik at Stortinget kan fatte de nødvendige tiltak som legger til rette for en god og dynamisk bokbransje som setter litteraturen og forbrukerne i høysete.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til spørsmålet om litteraturlov som er reist, og ordskiftet om denne saken i offentligheten. Regjeringen har ikke behandlet spørsmålet om en ”boklov”. Jeg vil selvfølgelig legge saken frem for Stortinget på egnet måte dersom dette skulle bli aktuelt.